Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Bänkhjälp - alfabetet

Skriv ut, laminera och fäst på elevernas bänk/bord som stöd vid den tidiga läsinlärningen. Vokalerna har två bilder; en för varje ljud. Typsnittet som används ägs av Skolplus AB.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.