Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

Alfabetsvimplar år 1

En alfabetsvimpel med stödlinjer och grönt tema för att passa övrigt material till år 1. Typsnittet kommer från Finland och heter Alku. Det är framtaget i Finland för att skapa större skillnad mellan bokstäverna och för att passa modern tid utan anpassning till skrivstil.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.