Den här sidan använder sig av JavaScript. Har du inte JavaScript aktiverat i din webbläsare kan vi inte garantera att sidan fungerar fullt ut för dig.

Vänligen aktivera JavaScript innan du fortsätter använda sidan.

Läs om hur du aktiverar JavaScript här.

100-utmaningen

Dokumentet är tänkt att använda när eleverna har gått 100 dagar i skolan. Eleverna kan utföra utmaningarna i helklass, grupp eller enskilt.
PDF-fil
Se till att du har ett program för att öppna den här filtypen innan du laddar ner dokumentet.